Privacybeleid

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op basis van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgevoerd.

De website vfzeewolde.com zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoonlijke en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

We zullen uw informatie niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er reden toe is en dit ook in uw eigen gekozen belang is. In dat geval zullen we dat expliciet vermelden. We zullen nooit commercieel misbruik maken van de gegevens die u passief of actief verstrekt. U hebt de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bekijken en ze te laten corrigeren in geval van onjuistheden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via koppelingen met deze website zijn verbonden.

Voor algemene informatie over AVG verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Autoriteit voor Persoonsgegevens.

Surprise @ Zeewolde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Het is raadzaam om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

  • LinkedIn Robert Vlekke
  • Twitter Robert Vlekke

© 2019 Forward Training Technologies BV.

 Proudly created by Forward Business Productions